Welkom bij Geothermie Partners


Onafhankelijk
Voor U.

Deskundig
Decennia ervaring met de diepe ondergrond, met put constructie en afwerking, en met langdurig veilig opereren van complexe boorput en faciliteit systemen.

Flexibel
Als collectief van ervaren professionals kunnen wij flexibel de juiste expertise inzetten.

Geïntegreerd
Bij ons staat de integratie van disciplines centraal, zodat ontwerp, uitvoering en gebruik goed op elkaar zijn afgestemd. 

De Partners

Naast onze eigen kennis en ervaring beschikt Geothermie Partners over een groot netwerk aan experts op gebied van regelgeving, vergunningen, ontwerp van warmtewisselaars, WKK’s, water injectie pompen, belastingen en financiering incl. subsidies.

Peter Veenhof

35 jaar ervaring met: seismisch onderzoek en seismische interpretatie, geologie van de diepe ondergrond, geothermie.

Peter is ook een ervaren manager en was o.a. CEO van Dyas BV, een dochter van SHV

Wouter Botermans

22 jaar ervaring in Europa, Zuid Amerika en Verre Oosten met:
Reservoir Engineering,
Put interventies,
Stimulatie,
Afwerking van putten.

Wouter heeft als consultant voor veel nederlandse bedrijven in de energie sector en geothermie gewerkt en is actief in het bestuur van de nederlandse afdeling van SPE. 

Waarom Geothermie Partners

Op dit moment zijn er rond 20 diepe geothermische installaties gebouwd in 10 jaar.

Het concept Klimaatakkoord gaat uit van een geïnstalleerd aantal projekten van uiteindelijk 700 in 2050.

Versnelling van ontwikkeling van Geothermie is daarom noodzakelijk, de kwaliteit moet beter en m.b.v. innovatie moeten de life cycle kosten omlaag.

Meer expertise en investeringen zijn dus nodig.

Geothermie Partners staat voor kwaliteit, kennis en innovatie.

Wat kan Geothermie Partners voor u doen

Provincies en gemeentes:
- Wat is in uw gebied mogelijk ? Hulp bij uw Warmtevisie 2021.
- Een second opinion: zijn echt alle opties goed bekeken ?
- Voorlichting, training. 

Leveranciers van warmte en Investeerders:
- Evaluatie en feasibility van geothermie, opsporingsvergunningen aanvragen, SDE+ subsidie aavragen.
- Ontwikkelen van kwalitatief sterke opties, ook waar de geologie niet ideaal is. 
- Ontwerp van installaties met nadruk op kwaliteit en levensduur.
- Aanbesteding en uitvoering (toezicht op veiligheid, integriteit, etc.).
- Beheer en onderhoud van putten en installaties (inclusief put-interventies plannen, werkprogramma’s schrijven, contact met SodM onderhouden en uitvoering coördineren).

Sector algemeen
- Ontwikkelen van standaarden en 'recommended practices', bijvoorbeeld in put ontwerp, integriteitsmanagement en projekt planning. 

Onze Diensten

Projekten worden gefaseerd uitgewerkt, wij helpen u in elke fase.

Orientatiefase

Wat is mogelijk ? – de quickscan en/of meer uitgebreide feasibility study. Dit betekent het technisch potentieel in kaart brengen, maar ook de vraag naar warmte.

Een economische analyse laat zien wat de mogelijke winst is op het gebied van CO2 uitstoot vermindering en wat de financieringsmogelijkheden kunnen zijn.

Mogelijk worden meerdere opties voorgesteld om de visie te realiseren, het kan zijn dat bijvoorbeeld een aanbeveling wordt gedaan om seismische data te verzamelen als die nog niet in voldoende mate voorhanden is.

Aan het einde van deze fase volgt een stop-go beslissing.

Selectiefase

Na het voltooien van een meer gedetailleerde studie op de meest aantrekkelijke opties uit de orientatiefase wordt de beste optie gekozen voor een gedetailleerde ontwerpstudie of FEED. Een meer betrouwbaar kostenplaatje resulteert.

De meest aantrekkelijke optie gaat naar een stop-go beslissing.

Op dit moment wordt de opsporingsvergunning aangevraagd en worden diverse andere vergunningsaanvragen voor de aanleg van het project in gang gezet.

De subsidie aanvraag (SDE+) wordt ingediend.

Definitie - Voorbereiden Aanbesteding

Het projekt wordt nu zo volledig mogelijk gespecificeerd, zodat de diverse delen met zoveel mogelijk detail kunnen worden aanbesteed.

Voordat aanbestedingen worden toegewezen volgt nog een uiteindelijk beslissingsmoment. 

Uitvoering

De diverse contracten worden getekend door vergunninghouder en financiers en de uitvoering kan gestart worden.

Tijdens de uitvoering draagt Geothermie Partners zorg voor toezicht ter plaatse. Een uitvoerig put- en faciliteits test programma wordt uitgevoerd.

Exploitatiefase

Tijdens exploitatie is het belangrijk de prestaties van de putten en de faciliteiten goed in de gaten te houden en de integriteit te waarborgen door het analyseren van corrosie, 'scale' vorming, prestatie van pompen en de verbinding tussen de putten en het reservoir.

Geothermie Partners kan optreden als uw Operator om er voor te zorgen dat alles optimaal en veilig blijft functioneren.

Winningsplannen en aanleveren van vereiste data aan EBN / SodM kan ook namens de vergunninghouder worden gedaan. 

Verwijderen

Als winning van aardwarmte niet langer mogelijk of gewenst is, dient de installatie ondergronds en bovengronds verwijderd te worden waarbij de situatie teruggebracht wordt naar de originele conditie. Geothermie Partners kan de planning en uitvoering van deze fase voor u uitvoeren.

Wij horen graag van u !

Wij hopen dat u interesse heeft in een gesprek om toe te lichten wat wij voor u kunnen doen.

Contact


Wouter: 06-53557764

Contact

Peter: 06-30989944

Designed with Mobirise themes